Nowości  Region  Atrakcje  Noclegi    
 


Czechy i Słowacja > Spotkanie ministerów rolnictwa Czech i Polski

2016-03-15 Spotkanie ministerów rolnictwa Czech i Polski

Polski minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Marianem Jurečką.

Spotkanie odbyło się na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), które miało miejsce14 marca 2016 roku w Brukseli i oświęcone było omówieniu współpracy bilateralnej oraz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w związku z faktem, iż z dniem 1 lipca 2016 roku Polska przejmie od Republiki Czeskiej roczne przewodnictwo w tym ugrupowaniu.


Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Ministrem Rolnictwa Republiki Czeskiej (grafika: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Omawiając dotychczasową współpracę z Czechami minister Jurgiel wskazał na potrzebę prezentowania na posiedzeniach Rady AGRIFISH zdecydowanych stanowisk celem zabiegania o najlepsze rozwiązania dla naszych rolników. Minister podziękował także za zorganizowanie seminarium polskich i czeskich służb kontrolnych, które odbyło się w Ostrawie w listopadzie 2015 roku, podkreślając, iż takie spotkania umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, co jest w interesie europejskich konsumentów.

Podczas spotkania minister Jurgiel przedstawił główne priorytety polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej:

  • przegląd Wspólnej Polityki Rolnej w 2016r. i przygotowanie do programowania WPR po 2020r.,
  • działania wspierające jakość i bezpieczeństwo żywności, skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe na rynkach rolnych,
  • promocję europejskiej żywności,
  • badania naukowe i innowacje w dziedzinie rolnictwa.

Dziękując ministrowi Jurgielowi za aktywność podczas Rady AGRIFISH odnośnie aktualnej trudnej sytuacji na rynkach rolnych, minister Jurečka poinformował, że większość przedłożonych przez Polskę propozycji działań na rynku mleka i wieprzowiny jest zgodna z podejściem strony czeskiej. Opowiedział się jednocześnie, w kontekście płatności związanych z produkcją, za podniesieniem maksymalnego możliwego wykorzystania koperty finansowej w ramach systemu płatności bezpośrednich WPR, z obecnego poziomu 13% + 2% do poziomu 20%. Propozycja ta została pozytywnie oceniona przez ministra Jurgiela, który zapowiedział zgłoszenie tego postulatu podczas nadchodzącego przeglądu WPR. Ponadto, w odniesieniu do przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 i pozytywnej opinii sprawozdawcy Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego dotyczącej możliwości podniesienia budżetu na dział 2 (WPR) jeszcze w obecnej perspektywie finansowej, minister Jurgiel zaapelował o solidarność ministrów rolnictwa w aktywnym zabieganiu o te sprawy.

Odpowiadając na pytanie o obecną sytuację w Polsce w związku z ASF, szef polskiego resortu rolnictwa poinformował o wdrażaniu przez Polskę szerokich działań bioasekuracyjnych, które skutecznie zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się tej choroby. Podkreslił, że terytorialnie jej występowanie zajmuje tylko 10% powierzchni jednego województwa.

Obaj ministrowie zgodnie wyrazili gotowość do dalszej konstruktywnej współpracy, z korzyścią dla obu stron, jak i całego regionu.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Czechy-i-Slowacja.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Czechach i Słowacji za darmo.

Czechy i Słowacja na serwisach społecznościowych: